Indkaldelse til generalforsamling
Mandag, den 27.marts 2023
Dagorden
Beretning for 2022

Indkaldelse til generalforsamling
Onsdag, den 16. marts 2022
Dagsorden
Beretning for 2021
Referat fra gen. fors. 2022

Indkaldelse til til generalforsamling
den 27. maj 2021

Dagsorden 2021

Formandens beretning for 2020.

På grund af Corona blev det ikke til så mange arrangementer i 2020. Landskontoret meddelte at det var op til de enkelte kredse, om de ville holde generalforsamling senere på året eller helt vente til år 2021. Bestyrelsen besluttede, at sådan som situationen så ud, så ville vi udsætte generalforsamlingen til 21. Der skete rent administrativt et par ændringer. Aksel Nielsen, der var suppleant, kom i bestyrelsen i stedet for Marianne Poulsen. Tak til Marianne for hendes arbejde i bestyrelsen, og vi er glade for, at vi i enkeltstående tilfælde kan trække på hendes hjælp. Da Helle Frimand ikke ønskede at fortsætte som suppleant skulle der vælges to nye. Det blev Bjarne Nielsen og Kenneth Clasen

2020 begyndte ellers med en rigtig flot fejring af Foreningen Norden, Nordfyn afdelings 75 års jubilæum. Fejringen foregik i flotte rammer på Bogense rådhus. Der var musikalske indslag ved den islandske troubadour, Bjarni Tryggvason og organist Klaus Andersen. Velkomsttale ved Svend-Erik Errebo-Hansen. Festtale af Bertel Haarder, MF og tidligere minister. Desuden taler ved den islandske ambassadør, Helga Hauksdottir, og Foreningen Nordens generalsekretær, Peter Jon Larsen. Efter hyggeligt samvær i forbindelse med lidt godt at spise og drikke sluttede et fint arrangement. Tak for deltagelse af mange medlemmer samt gode venner fra Island og Norge. Tak for støtte til arrangementet fra: Danske Bank – Menu – Ehlerts Boghandel – H.C.Andersen Golf – Filipsen Grafiske Produktion – Nordfyns Kommune. Og ligeledes tak for gaver, der bl.a. er blevet brugt til udlodning blandt foreningens medlemmer.

Den 5. marts fortsatte vi fejringen af de 75 år ved at invitere til Nordisk gæstebud med en 3 retters middag som for 75 år siden tilberedt af foreningens ”Mad for Mænd”. Igen lykkedes det at frembringe en fin middag med suppe, kød og peberrodssovs samt citronfromage.

Alle andre arrangementer måtte vi desværre aflyse. Det galt også invitation til deltagelse i 17. maj i Svelvik og venskabsbesøget i Vadstena.

Vi fik holdt et par bestyrelsesmøder i løbet af sommeren uden at vi kunne planlægge noget med sikkerhed. Dog deltog foreningen aktivt ved afholdelse af kunstudstilling i Multisalen på Bogense skole i forbindelse med Rosenfestivalen. Tak til medlemmer, der hjalp som vagter / kustoder i de to week-ender udstillingen varede og til Ole Runge for de fine tryk, som han forærede til medhjælperne.

Svend-Erik Errebo-Hansen

Generalforsamling 2020

Foreningen Nordens Landskontor har meddelt, at de enkelte lokalforeninger selv bestemmer, om de i denne Coronatid vil afholde ordinær generalforsamling senere på året eller udsætte til næste år.
Bestyrelsen har besluttet, at vi venter til næste forår og udsender derfor Formandsberetning og årsregnskab 2019 nu.      Årsregnskab 2019   

Der sker følgende ændringer i bestyrelsen : Marianne Poulsen ønskede ikke genvalg og i stedet for indgår Aksel Nielsen, der var suppleant.

Tak til Marianne for hendes arbejde i bestyrelsen og vi er glade for, at hun stadig vil hjælpe os, når vi får brug for det.

Helle Frimand ønsker ikke at fortsætte som suppleant, så i stedet har Bjarne Nielsen og Kenneth Clasen sagt ja til at gå ind som nye suppleanter for bestyrelsen.

Nu venter vi på hvornår vi kan få afholdt et bestyrelsesmøde med konstituering og planlægning af nye arrangementer.
Vi er glade for, at vi har en stor og aktiv forening med omkring 190 medlemmer. Tak for opbakningen ved fejringen af lokalforeningens 75 år jubilæum på Bogense Rådhus.

Vi håber snart at kunne invitere til nye arrangementer og mødes igen.                              

På bestyrelsens vegne
Svend-Erik Errebo-Hansen

FORMANDSBERETNING for 2019

Generalforsamling :

I 2019 afholdt foreningen sin generalforsamling på Margård Gods. Ca. 30 personer hørte Dorthe Møller fortælle om godsets historie og deres planer med at bruge det til konferencer med mere.

Nye i bestyrelsen i stedet for Bjarne Toustrup og Rikke Clasen, som ikke ønskede genvalg, blev Leo Jensen og Gudmund Thorarinsson. Ny suppleant blev Aksel Nielsen og Frits Færløv blev genvalgt som revisor. Anne Marie Hansen takkede Birgit og Svend-Erik Errebo for deres arbejde for foreningen. Svend-Erik har været formand i 25 år.

Venskabstræf :

Træffet i Vesturbyggd Kommune i Island blev nok det sidste møde i denne omgang med politisk deltagelse, idet der kun deltog politikere fra Svelvik i Norge og Naantali i Finland. Siden har man fra finsk side meldt ud, at der heller ikke længere derfra deltager politikere. Vadstena i Sverige deltog slet ikke i træffet, men under besøget kom der en mail med invitation om træf i Vadstena i september 2020. Fra nordfyns side deltog Hanne Petersen og Leo Jensen med ægtefæller samt 4 unge fra Nordfyns Gymnasium.

Vi havde i bestyrelsen vedtaget, at det var vigtigt, at vi deltog selvom det blev en dyr tur. Evaluering af venskabstræffet kan læses på vores hjemmeside: www.nordfyn.foreningen-norden.dk

Nordisk samarbejde :

På mødet i Island blev det klart, at foruden vores lokalforening er det kun i Naantali, der er en stor og aktiv forening. Heldigvis er der nogle aktive mennesker i Svelvik, der gerne vil det nordiske samarbejde, og i fællesskab må vi prøve at få nogle folkelige/projekter i gang, så det nordiske bliver mere synligt. Det er vel også måden at få flere medlemmer på.

Projektet med Naturkunstnergruppen ”Dane”s besøg i Vesturbyggd i 2017 blev afsluttet med en udstilling af ca.120 billeder i forbindelse med ”Sømandsdagen” i Vesturbyggd i juni 2019 og senere på Støberiet her i Bogense i september. Ca. 300 besøgte udstillingen i Støberiet.

Ideen med et fælles nordisk pilgrimsmøde er endnu ikke blevet til noget, da kun Svelvik og Nordfyn har vist interesse. Desværre er det heller ikke lykkedes at skabe nye skolekontakter.

Heldigvis kommer der deltagere fra Svelvik og fra Vesturbyggd til vores 75 år jubilæum i 2020.

Bustur :

Årets udflugt gik til Fåborg, hvor vi først fik en rundvisning på Fåborg Museum samt til på egen hånd på det fine museum. Dernæst et besøg på Grubbe Mølle, hvor både vind- og vandmølle fungerer efter omfattende renoveringer. Efter at have indtaget vores medbragte håndmadder fik vi en fin rundvisning.

Forskellige arrangementer :

Madholdet sørgede for tilberedningen af rensdyrkølle og lam til ”Nordisk Gæstebud” for ca. 70 personer. Temaet var Grønland og det grønlandske kor ”Umiaq” i deres fine dragter sørgede for flot underholdning.

Grill-aftenen på Guldbjerg Planteskole blev igen en stor succes med 55 deltagere. Aksel og Gudmund sørgende for at grillerne blev passet rigtigt og Villy Høj underholdt med sange og små historier.

I Foreningen Nordens 100 års jubilæumsarrangement på Hindsgavl Slot var vi repræsenteret af 4 medlemmer.

Vi havde, for at markere jubilæet også lokalt, arrangeret en koncert med Nordiske toner i Skovby Kirke i samarbejde med menighedsråbet. Britta og Henrik Kold spillede og sang og i en næsten fyldt kirke fik alle en god eftermiddag.

I september havde vi en interessant aften på TV2 Fyn med en grundig rundvisning. Vi fik udtrykt ønske om mere omtale af arrangementer uden for Odense, men vi er ikke sikre på det er blevet hørt.

Skumringstime arrangementet i samarbejde med biblioteket blev ”udsolgt” på en time. Michael Hemmingsen læste årets tekst, viste billeder og fortalte om sine oplevelser som feltpræst i det nordiske på et orlogsskib. Tak til Michael tog turen fra København for at hjælpe os.

Årets julearrangement blev afholdt hos Else Friis og Jørgen Anderson, der begge udfolder sig kunstnerisk i deres fritid. Else med maleri og Jørn med trædrejning. Vi var 28 der fik plads i deres stuer til kaffe og hjemmebag.

Svend-Erik Errebo-Hansen

 

 

Generalforsamling afholdt onsdag den 3. april 2019
på Margård Gods

Formandens beretning for 2018:

Generalforsamling:
Generalforsamlingen sidste år blev holdt på Bogense Strand Camping, hvor Mette og Lars Skifter fortalte om driften af pladsen samt deres fremtidsplaner. Rigtig mange var mødt op, over 30, så det viser, at det er en god ide at holde generalforsamlingen et eller andet interessant sted i kommunen.

Bjarne Toustrup ønskede at stoppe i bestyrelsen og i stedet blev Hanne Petersen valgt. Da Per Sepstrup, der er flyttet til Jylland, ønskede at stoppe uden at være på valg, tilbød Bjarne Toustrup at tage et år for Per Sepstrup.

Som suppleant blev Helle Frimand valgt i stedet for Orla Dahl Jørgensen.

Venskabstræf:
Kommunens holdning til Venskabsbesøg, forskellige læserbreve, fremtidig deltagelse i Venskabstræf m.m. er blevet beskrevet for foreningens medlemmer ved en mail juni 2018 samt i en Nytårsårs hilsen 2018/2019.

Jeg vil dog lige nævne, at i besøget i Naantali i Finland deltog Anne Marie Hansen, Marianne Poulsen og Leo Jensen samt to unge. Leo havde lavet et fint oplæg til fremtidig politisk deltagelse, som gjorde et fint indtryk på de andre landes deltagere. Men desværre er der ikke nogen, der har fulgt op på det. Fraværet af politikere fra Vesturbyggd og Nordfyns kommune har sikkert spillet ind og ligeledes Svelvik Kommunes snarlige sammenlægning med Drammen.

Som tidligere skrevet modtager Foreningen Norden økonomisk støtte, op til 15 000 kr. til deltagelse i Venskabsmøderne, i år i Island. Det rækker ikke langt, men så må Foreningen give et lille tilskud til vores deltagere og gymnasiet til de unge, der skal med.

Nordisk samarbejde:
For at bakke op om Foreningens arbejde tilbød Mogens Godballe, forstander på Nordfyns Højskole i efteråret at hjælpe med at skrive ansøgninger til økonomisk støtte til projekter med nordisk indhold. Der var desværre ikke nok ”kød” på den sag til at avisen ville skrive om det, men nu hvor vi har haft besøg fra Svelvik for at drøfte et projekt med Pilgrimsvanding, tror jeg, at det kan lade sig gøre. Og så kan det være, at andre får lyst til at gå i gang med et nordisk projekt, når de ved, at de kan få hjælp til ansøgninger om økonomisk støtte.

Billeder fra Naturkunstner gruppen ”Dane”s besøg i Vesturbyggd i 1917 blev i efteråret til en flot bog, der viser, hvor dejlig, der er i Vestfjordene i Island. Der bliver i juni afholdt en udstilling af værkerne i Vesturbyggd og senere her i Nordfyns kommune.

Venskabstræffene har givet venskaber, der har betydet, at folk besøger hinanden. Og det har også givet turistbesøg.

Faste arrangementer:
Nordisk Gæstebud. Ca. 70 nød de gule ærter, som foreningens ”Mad for Mænd” havde fremtryllet. Grillfesten blev aflyst, da sommeren havde været meget tør, og det ville have været for farligt med åben ild. Skumringstime. Inge Lynggaard spillede igen til fællessange. Anne Marie Hansen læste den obligatoriske tekst, mens Sigga og Leo fortalte om livet i Island, og Svend-Erik viste billeder fra venskabskommune, Vesturbyggd.

Bustur:
Årets tur gik til Den geografiske Have i Kolding og til Brødremenigheden i Christiansfeld. En af de få dage sidste sommer med regn. Heldigvis kunne vi sidde inde i et væksthus i Den geografiske Have og få kaffen. Men gartneren var glad for regnen og vi fik en rigtig fin rundvisning. I Christiansfeld havde vi ved et research besøg fundet et fint og overdækket sted, hvor vi kunne spise den sædvanlige medbragte mad. Da vi endelig fandt vores guide, fik vi en meget spændende tur rundt i byen.

Musik:
En gentagelse med Olsen trioen på Cafe Solo. Denne gang med Kim Larsen på programmet. God fortælling og dejlige sange. Og en fin tapas anretning. Og der var fuldt hus og en fin stemning.

Julemøde:
Årets julearrangement blev til en hyggelig eftermiddag i Guldbjerg Planteskole med Gløgg og æbleskiver samt fællessang.

Svend-Erik Errebo-Hansen

Referat af generalforsamling afholdt d. 21. marts 2018
på Bogense Strand Camping.


Mette og Lars Skifter fortalte om deres intentioner med Bogense Strand Camping. Det er to ildsjæle, der med stor dygtighed har drevet Hasmark Camping gennem en årrække. Foreningen ønsker dem held og lykke med deres forehavende.

Generalforsamling.

1. Valg af dirigent. Frits Færløv blev foreslået og valgt.
2. Valg af referent. Per Sepstrup blev foreslået og valgt.
3. Formandens beretning. Beretningen er vedlagt som bilag. Beretningen affødte nogle spørgsmål vedrørende Kommunens beslutning om at trække sig ud af venskabsby samarbejdet.
4. Kassererens beretning. Regnskabet udviste et underskud på knap 1.400 kr. –det første i mange år. Likvide beholdninger er godt 56.000 kr.
5. Forslag fra bestyrelsen. Der var ingen forslag.
6. Forslag fra medlemmerne. Der var ingen forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bjarne Toustrup (ønsker ikke genvalg), Marianne Poulsen og Rikke Clasen. De to sidstnævnte var villig til genvalg. Per Sepstrup ønskede, at trække sig fra bestyrelsen. Resultatet blev, at Bjarne Toustrup fortsætter et år mere i stedet for Per Sepstrup. Marianne Poulsen og Rikke Clasen blev genvalgt. Hanne Tinggaard Pedersen blev nyvalgt til bestyrelsen.
8. Valg af suppleant. Orla Dahl Jørgensen ønskede ikke genvalg. Ny suppleant blev Helle Frimann.
9. Valg af revisor. Inge Marcussen blev genvalgt.
10. Eventuelt. Formanden takkede Per Sepstrup og Tove for deres arbejde for Forening Norden, Nordfyn afd.
Referent: Per Sepstrup.

Bogense den 19. marts 2018.
Formandens beretning.
Generalforsamlingen sidste år foregik på Bogense skole. Poul E Wacher, der har været med i bestyrelsen ad to gange, ønskede ikke genvalg, og i stedet blev Anne-Marie Hansen valgt. Anne-Marie har tidligere været i bestyrelsen, så hun kender til arbejdet. Efter generalforsamlingen serverede foreningen pindemadder og et glas vin, mens Rokkesten underholdt.
Det var et travlt år med mange arrangementer samt Venskabsbesøg.
De faste årlige arrangementer var velbesøgte. Nordisk Gæstebud, der bød på retter med nordfynske råvarer, samlede 65 deltagere, der nød ”Madholdets” tryllerier. Grillfesten i smukke omgivelser i Guldbjerg Planteskole forløb efter samme retningslinjer som foregående år. Ingen grund til at ændre det. Skumringstime aftenen på Bogense Bibliotek blev til en færøsk aften med billeder, musik, dans og tørfisk.
Årets udflugter var Tranetur til Sverige og bustur til Frello museet i Varde samt guidet tur ved Filsø. Turen til Sverige blev gennemført med 15 deltagere, Foruden den kæmpe oplevelse med 15000 traner ved Hornborger Sjøen, havde vi et par gode dage i Vadstena med natur, historie og gode svenske venner. Som sædvanlig var det en god ide at investere i guider på vores tur til det vestjyske, og så er det utroligt så godt en almindelig rugbrødsmad kan smage.
Endvidere har vi haft Parkvandrig ved Gyldensteen, besøg på Biogasanlæg, førstehjælpskursus, foredrag om ”Stenenes historie” ved Ole Runge samt et meget spændende Adventsmøde i Værkstedsgalleriet.
Det er klart, at Nordisk samarbejde betyder meget for foreningen, og i 2017, hvor Nordfyns kommune var værter for Venskabstræffet, krævede det en stor indsats. Heldigvis var mange af vores medlemmer gode til at hjælpe os som værtsfamilier og som hjælpere ved den Nordiske grillaften. Vi fik mange fine tilbagemeldinger fra de andre lande og også vores egne unge var gods tilfredse. Derfor kom det som en overraskelse, at Udvalget for Erhverv, Kultur og Fritid, uden at tale med det af kommunens nedsatte udvalg for Nordisk samarbejde bestående af 3 politikere og 2 norden folk, besluttede, at der ikke længere er politisk deltagelse ved Venskabsbesøg. Det er rigtigt, at der ikke var den store politiske interesse for at deltage, ikke en gang til temamøderne, og forvaltningen har nok også brugt mange timer på planlægning samt besvarelser på aktindsigt. Men der er vedtaget en beslutning, som skal evalueres løbende, og det kan være at nye politikere senere ændre den. Samtidig blev det besluttet, at kommunen påskønner det store arbejde, som Foreningen Norden lægger i det Nordiske samarbejde og de unges gode oplevelser og derfor yder økonomisk støtte til at Foreningen Norden kan fortsætte sammen med de unge med at deltage i Venskabstræffene.
Det skal kort nævnes, at vi sammen med Kunstnergruppen ”Dane” og Vesturbyggd kommune i Island er nået langt med at fremstille en Naturbog, der fint viser Vesturbyggds flotte natur. En gruppe fra Vadstenas socialudvalg kommer til Nordfyn i april for at følge op på temaet ”Borgerinddragelse” samt ældrepleje. Vi vil betale for at sende 2 elever og 2 lærere til enten Svelvik eller Vadstena for at sætte noget skolesamarbejde i gang. Og så har Nordfyns Højskole vist interesse for at besøge Folkehøjskolen i Vadstena. Privat besøger et værtspar fra Venskabsbesøget her i 2017 deres Svenske gæster i maj, og et andet par mødte deres norske gæster i Skagen ved en ferie ved Nytår. Og Nordfyns kommune inviterer 2 unge til at deltage i Kunst Camp i Svelvik.
Svend-Erik Errebo

 

Referat af generalforsamling afholdt d. 15. marts 2017 
i kantinen på Bogense Skole


Dagsorden:
 

 1. Valg af dirigent. Frits Færløv blev enstemmigt valgt
 2. Valg af referent. Per Sepstrup blev enstemmig valgt.
 3. Formandens beretning.

Formandens beretning for 2016

Generalforsamlingen 2016 blev afholdt på Efterskolen Flyvesandet. Forstander Pavia Jacobsen viste rundt og fortalte om efterskolens virke og grundlag. Det var for alle meget spændende at høre om de forskellige grene på skolen, der alle har noget med natur/ude liv at gøre. Ved generalforsamlingen bagefter fik vi serveret kaffe/te og en fantastisk lagkage. Det hele sponsoreret af efterskolen. Bent Rasmussen, der er flyttet til Middelfart, ønskede efter 20 års godt arbejde i bestyrelsen ikke at fortsætte. Nyvalgt blev Rikke Clasen, der har arbejdet både i Norge og Grønland og dermed har en god indsigt i det nordiske.

Nordisk samarbejde har høj prioritet i bestyrelsen. Det er vigtigt, at vi har et godt samarbejde med vores venskabskommuner, så vi fortsat kan have venskabstræf, forskellige arrangementer, gensidige besøg, udveksling og kontakter. Derfor er det også glædeligt at høre, at de to unge, som i 2016 var med på venskabstræf i Svelvik, har haft meget udbytte af turen. Ligeledes gav temaet ”Borgerinddragelse” vores politikere noget med hjem. Dette tema har man valgt at uddybe under besøget her på Nordfyn den 23. – 26. august i år. I den forbindelse får vi muligvis brug for hjælp til at have nogle af vores nordiske gæster boende. Referat fra træffet i Svelvik samt program for årets besøg her, kan læses på kommunens hjemmeside. Søg på Venskabskommuner.

Vores besøg i Vadstena sidste år, hvor vi holdt foredrag om ”Nordfynske naturperler”, har medført, at vi nu sidst i marts tager på Tranetur, hvor også et besøg i Vadstena indgår. Vi er 15 deltagere og Foreningen Norden i Vadstena arrangerer en nordisk aften for os.

Naturkunstnergruppen ”Dane” tager til Vesturbygd/Patreksfjord i Island i juni for at tegne og male. Det er kommunen og Foreningen Norden der, der er værter og det bliver spændende at se resultatet af kunstnernes arbejde.

Det er igen lykkedes at få gang i skolesamarbejdet. 5A og 5B på Bogense Skole skriver sammen med en klasse fra Tømmerås Skole i Svelvik. Foreningen Norden har været på skolen og fortælle og vise billeder fra Svelvik. Vi håber det kan brede sig til andre klasser og skoler.

Fællesspisning. Med 55 deltagere til Grillaften i Guldbjerg og 70 til Nordisk Gæstebud kan vi vist godt sige, at disse arrangementer er populære.

Udflugter og arrangementer. Vores besøg i Kongernes Jelling, Naturrum Kirstinelyst, Bindeballe Købmandsgård, Keramikmuseet Clay, Psykiatrisk Samling i Middelfart, Vigelsø og Livingly har haft mange deltagere og de engagerede guider vi møder rundt omkring, giver os besøgende en masse ekstra oplevelser.

Nordens fremtid var temaet ved årets Skumringstime arrangement på Bogense Bibliotek. Anne Marie Hansen læste op fra en noget dyster tekst. Til gengæld var der mere liv i den musikalske underholdning leveret af organist Claus Andersen.

Husk at du altid kan finde oplysninger om foreningen og kommende arrangementer på vores hjemmeside www.nordfyn.foreningen-norden.dk bl.a. om besøg på biogasanlægget i Reveldrup og en bustur til Frello museet i Varde og rundvisning ved Filsø.

Formandens beretning blev godkendt.

 1. Kassererens beretning.

Regnskabet udviste et overskud skud på 8.376,32 kr. . Likvide beholdninger er 57.662,78 kr.

Regnskabet er underskrevet af formanden (Svend-Erik Errebo-Hansen), kasserer (Jette Fisker) og revisorerne Inge Marcussen og Frits Færløv.

Regnskabet blev godkendt.

 1. Forslag fra bestyrelsen. Ingen forslag
 2. Forslag fra medlemmer. Bedes sendt til formanden senest 8 dage før. Ingen forslag fra medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Poul E. Wacher (ønsker
ikke genvalg), Jette Fisker, Per Sepstrup og Svend-Erik Errebo blev genvalgt.

Anne-Marie Hansen blev valgt i stedet for P.E.Wacher.

 1. Valg af suppleant. På valg er Gudmund Thorarinsson, der blev genvalgt.
 2. Valg af revisor. På valg er Frits Færløv, der blev genvalgt.

11.    Eventuelt.

Formanden takkede P.E Wacher for bestyrelsesarbejdet i Foreningen gennem 18 plus 2 år.

Frits Færløv takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

Efterfølgende var foreningen vært ved et mindre traktement til musik af Rokkesteen og Rokkerne.

Referant: Per Sepstrup

Referat af generalforsamling afholdt d. 5. april 2016
på Efterskolen Flyvesandet, Egeby.

 Efterskolen Flyvesandet ligger tæt ved godset Egebjerggård, omkranset af skov og marker, kun få hundrede meter fra Kattegatkysten. Det er en nordisk orienteret efterskole som byder elever fra Danmark, Grønland, Færøerne og resten af Norden velkommen til Nordfyn. Dens pædagogiske sigte er at forene traditioner og de forskellige kulturbaggrunde fra de nordiske lande og tilbyde unge fra hele Norden et godt ophold. Skolen tilbyder fem linier; heste linie, jagt, fiskeri, science & outdoor og mad og kultur. Som en naturlig del af et år på skolen tilbydes en fælles rejse i norden med focus på naturoplevelser og friluftliv.

Program:

Kl. 19.00: Forstander Pavia Haaber Jakobsen fortæller om skolen og dens koncept. Derefter rundvisning.

Ca. kl. 20.00:   Generalforsamling ifølge vedtægterne.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Kassererens beretning.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
 6. Forslag fra medlemmer. Bedes sendt til formanden senest 8 dage før.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  På valg er Bent Rasmussen (ønsker

          ikke genvalg), Bjarne Toustrup og Marianne Poulsen.

 1. Valg af suppleant. På valg er Orla Dahl Jørgensen.
 2. Valg af revisor. På valg er Inge Marcussen
 3. Eventuelt.

Da foreningen er vært ved kaffe/te og kage, vil vi gerne have tilmelding til errebo-hansen@stofanet.dk eller evt. tlf. 64812075 senest den 30. marts.

Referat

Inden generalforsamlingen fortalte forstander Pavia Haaber Jacobsen om skolen og dens aktiviteter. Skolen har udviklet sig fra en lukningstruet til en blomstrende efterskole med fuld belægning. Skolen kan rumme 72 elever, der kan vælge mellem forskellige interesse linjer. Det er vist ikke for meget at sige, at alle var meget overrasket over skolens aktiviteter og tilbuddene til de unge mennesker. Forening Norden Nordfyn takker for værtskabet og ønsker samtidig skolen en god fremtid.

Generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent.

Jørgen Løkke blev forslået og valgt. Dirigenten kunne fastslå, at indkaldelsen var sket rettidig, og der var heller ikke nogen indvindinger. Generalforsamlingen kunne derfor konstateres som lovlig. Der var mødt 35 medlemmer til generalforsamlingen.

 1. Valg af referent. Per Sepstrup blev foreslået og valgt.
 2. Formandens Beretning.

Generalforsamlingen 2015 blev afholdt på Nordfyns Folkehøjskole i Harritslev. Mogens Godballe viste rundt og fortalte om skolens virke. Det gjorde han så godt, at flere bag efter meldte sig ind i skolekredsen. Anne Marie Hansen ville gerne afløses i bestyrelsen, men vil dog gerne hjælpe, når der er behov, blandt andet med fortsat Grillaften i planteskolen. Tak til Anne Marie.  Nyt bestyrelsesmedlem blev Poul E Wacher, der har prøvet det før i perioden 1984 til 2002.

Nordisk samarbejde har høj prioritering i bestyrelsen. Det er vigtigt, at vi har et godt samarbejde med vores venskabskommuner, samt at vi får orienteret vores politikere om det positive, der kan ligge i dette. Der har nu i nogle år været et udvalg for ”Nordisk samarbejde” bestående af tre politikere, Kurt Christensen, Dorte Smidt og Kim Johansen og to fra Foreningen Norden, Jette Fisker og Svend-Erik Errebo. I det sidste år har der også været repræsentanter fra forvaltningen med, så der nu bliver taget referat, der bliver sendt videre til kommunalbestyrelsen. Det er jo ikke altid at alt går som planlagt. Sidste år havde vi fået temaet for træffet i Vadstena i Sverige tidligt, og udvalget kunne så drøfte om deltagelse. Det blev aftalt, at Formand for Kultur og fritid, Kurt Christensen, en medarbejder fra forvaltningen samt formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Kim Johansen skulle deltage. Desværre kom der flere forhindringer og først i august ved tilmelding var der lige pludselig ingen af de kommunale, der kunne deltage. Heldigvis var der fra Kurts side opbakning til at de to unge og Foreningen Norden skulle deltage i Vadstena. Det blev et rigtig godt møde med flere ideer, der måske kan bruges her også. Referat fra de to unge og fra Norden kan læses på kommunens hjemmeside under Venskabsbyer.

Privat indkvartering gør jo, at man får drøftet mange ting, og det mundede ud i en invitation til at komme til Vadstena og fortælle om Nordfynske Naturperler samt et muligt besøg i Island af en gruppe natur- kunstnere, bl.a. Ole Runge. I forbindelse med besøget her i marts i Vadstena med foredraget fik vi også mulighed for at se traner ved Hornborgasjön. Det har givet ideen til en tranetur næste år.

I efteråret havde vi besøg fra både Island og Norge. Vi blev kontaktet af et ægtepar fra Svelvik, der skulle overnatte på Fyn, og på grund af venskabskontakten valgte man Nordfyn. Vi fik givet dem et indtryk af hvad man kan se på Nordfyn, så de vender helt sikkert tilbage en anden gang.

Foreningen støttede et hold fra gymnasiet med 3500 kr. Holdet skulle til Island og studere termisk energi. I efteråret blev der så mulighed for at høre om turen samt om Nordfyns gymnasium. En meget interessant aften.

Venskabstræf til september skal holdes i Svelvik i Norge, hvor temaet ”Frivillighed” skal drøftes af deltagerne. Et andet tema er ”kommuneplanlægning”, som man skulle være gode til i Svelvik. Og så har man inviteret unge kunstnere (18 – 25 år) på kunst camp i begyndelsen af august. Resultatet vil blive vist på en udstilling, der afsluttes med venskabstræffet 1. – 4. september.  I 2017 er det Nordfyn, der er værter.

Fællesspisning. Grillaften og Nordisk gæstebud trak igen mange medlemmer til. Grillaftenen foregår jo i den hyggelige have i Guldbjerg planteskole, og madholdets fantastiske menu kombineret med god musik gjorde igen lykke ved Nordisk gæstebud.

Kunst. Besøg hos Malene Hammershøj, Moesgaard Museum og Galleri Galschøt var gode oplevelser med mange deltagere. Det betyder utroligt meget med en guide eller personlig fortælling.

Natur. Ofte har vi haft fine naturarrangementer. I foråret havde vi biolog Sandra Wallø Thomsen til at fortælle om SDU´s undersøgelser af saltvandslagunen på Gyldensteen strand. 45 deltagere gjorde at vi måtte deles op i 2 hold, da der kun er plads til 35 i skolestuen.

Skumringstime. Årets tema var Venner i Norden, og hvad var mere nærliggende end at trække på nogle af vores gode kontakter fra venskabskommunerne. Det mundede ud i sange, oplæsning og hilsener, der sammen med billeder fra de forskellige nordiske lande gav os en fin aften i stearinlysenes skær.

Husk at du kan finde oplysninger om foreningen og kommende arrangementet på vores hjemmeside, www.nordfyn.foreningen-norden.dk

Svend-Erik Errebo-Hansen

Der var ingen indvendinger imod formandens beretning, som blev taget til efterretning

4. Regnskab

Jette fisker forelagde foreningens regnskab, som viste en indtægt på 38.114,00 kr. og en udgift på 35.698,12 kr. Årets overskud blev herefter på 2.415,88 kr. Foreningen har en gæld på 14.081,00 kr. til Landsforeningen og en indestående i Nordfyns Bank på 63.367,46 kr. Regnskabet er revideret af Inge Markussen og Frits Ferløv.

Regnskabet blev herefter taget til efterretning

5. Forslag fra bestyrelsen. Der var ingen forslag.

6.Forslag fra medlemmerne. Der var ingen forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlem. På valg var Marianne Poulsen, Bent Rasmussen og Bjarne Toustrup. Det mangeårige medlem af bestyrelsen Bent Rasmussen ønskede ikke genvalg. Rikke Maar Clasen blev foreslået og valgt. Marianne Poulsen og Bjarne Toustrup blev genvalgt.

8. Valg af suppleanter. Orla Dahl Jørgensen var på valg og blev genvalgt.

9. Valg af revisor. Inge Markussen var på valg og blev genvalgt.

10. Eventuelt. Formanden takkede Bent Rasmussen for det mangeårige (20 år) arbejde i Forening Norden.

Dirigenten kunne herefter afslutte generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Referent Per Sepstrup.