Foreningen NORDEN i Danmark arbejder for øget samarbejde i Norden. Derfor sætter vi  fokus på sprog, kultur, historie og samfundsliv i de nordiske lande.

Som medlem af Foreningen NORDEN får du:

  • Tilbud om deltagelse i nordiske arrangementer, kurser og konferencer.
  • Magasinet Norde nu fire gange årligt.
  • Foreningen NORDENs Rejsekatalog (udkommer i januar).
  • Chancen for at møde nye mennesker, der også interesserer sig for det nordiske!                                                                                    Foreningen Norden Danmark