Ønsker du medlemskab i Foreningen Norden – Nordfyn,
bedes du henvende dig til enten

Formand  
Svend-Erik Errebo-Hansen,  errebo-hansen@stofanet.dk
Mobil: 2985 2075,  Fast: 6481 2075
eller 

Kasserer   
Jette Fisker, jfisk@stofanet.dk
Mobil 2230 1810, Fast 6481 3299

KONTINGENTSATSER 2022-23

Personligt medlemskab: 305 kr. pr. år
 
Husstandsmedlemskab: 400 kr. pr. år
Medlemskab dækker en familie inkl. børn, indtil disse når det fyldte 18. år. Der fremsendes kun et sæt materiale til adressen.


Pensionistmedlemskab: 205 kr. pr. år
Medlemskab dækker en pensionist fra det fyldte 65. år samt førtidspensionister.


Pensionistparmedlemskab: 250 kr. pr. år
Medlemskab dækker gifte/samboende pensionister fra den yngste når det 65. år, samt førtidspensionistpar. Der fremsendes kun et sæt materiale til adressen.


Støttemedlemsskab: 390 kr.