Ønsker du medlemskab i Foreningen Norden – Nordfyn,
bedes du henvende dig til enten

Formand  
Svend-Erik Errebo-Hansen, mobil: 64812075 errebo-hansen@stofanet.dk

eller 
Kasserer   
Jette Fisker, mobil 64813299, jfisk@mail.dk

KONTINGENTSATSER 2019 – 20

Personligt medlemskab: 295 kr. pr. år
 
Husstandsmedlemskab: 390 kr. pr. år
Medlemskab dækker en familie inkl. børn, indtil disse når det fyldte 18. år. Der fremsendes kun et sæt materiale til adressen.


Pensionistmedlemskab: 195 kr. pr. år
Medlemskab dækker en pensionist fra det fyldte 65. år samt førtidspensionister.


Pensionistparmedlemskab: 240 kr. pr. år
Medlemskab dækker gifte/samboende pensionister fra den yngste når det 65. år, samt førtidspensionistpar. Der fremsendes kun et sæt materiale til adressen.


Skolemedlemskab: 495 kr. pr. år (200 kr. for skoler med færre end 100 elever)
Skolerne modtager medlemsgoder, såsom tilbud om lån eller køb af undervisningsmateriale, om brevveksling mellem klasser og evt. støtte til udvekslingsrejser for elever og lærere.


Biblioteksmedlemskab: 395 kr. pr. år
Bibliotekerne modtager ekstra medlemsgoder i form af informationsmateriale og tilbud om nordiske arrangementer.