3. okt. 2020: Aflysning af arrangementer

Til alle medlemmer

På grund af den seneste udvikling i spredningen af Corona-virus, har vi besluttet at udskyde
Foreningen Nordens ord. generalforsamling på Nordfyns Museum den 31. marts på ubestemt tid.
Der vil så snart det er forsvarligt, blive indkaldt til en ny generalforsamling.
De mange som har tilmeldt sig til den 31. marts bedes melde sig til igen, når der kommer en ny dato.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Indbydelse til fejring af Norges nationaldag den 17. maj 2020

Fejring af 75 års jubilæum 31. januar 2020 se under Aktiviteter

Rapport om venskabsbybesøget på Island d. 20. – 22. september 2019

FS: Debatindlæg Foreningen Norden okt. 2019

          Den fulde tekst vedr. den omtalte rammeaftale kan findes på   www.nordfynskommune.dk under Borger/Kultur-og Fritid – søg Venskabskommuner.

Denne fremgangsmåde ved fremlæggelse skyldes et for langt læserbrev og at avisen ikke vil tage sagen op igen, medmindre vi kom under 2000 anslag. Det kommer så.

 

Nyhedsbrev 7. maj 2019  læs her